Съвети за Продажба на имот

  1. Ако сте решили да продадете недвижим имот, най-добре е това да се случи с помощта на квалифициран брокер на недвижими имоти. Наред с всички съвети, които можете да получите от него, обикновено работата с агенция за продажба на недвижими имоти значително ускорява реализацията на продажбата, при което Вие ще получите желаната от Вас сума за Вашия имот в по-кратък срок.
  2. Сключете договор за посредничество, където да са посочени ясно правата и задълженията на страните, таксата за посредничество и начините за рекламиране на Вашия имот.
  3. Определете цената на Вашия имот с помощта на квалифициран брокер на недвижими имоти. Обикновено агенциите разполагат със статистически данни за цените на недвижимите имоти в района и могат да Ви помогнат да намери баланса между желаната от Вас цена и цените на пазара на конкурентни недвижими имоти, което значително да ускори реализирането на продажбата.
  4. Ако използвате услугите на агенция за недвижими имоти, агентите сами ще организират и провеждат огледите на Вашия имот, като само ще съобразяват датите и часовете на огледите с Вас.  
  5. Цената на Вашия имот е от особена важност. От нея зависи бързината и реализирането на Вашата продажба. При определяне на цената не е необходимо да я завишавате, за да имате възможност след това да правите отстъпки. Това няма да привлече вниманието на потенциалните купувачи към Вашия имот, тъй като цената няма да е конкурентна. Купувачите по принцип се фокусират върху минимални или най-малко средни цени при различните опции за избор. Привлекателността на Вашия имот се определя през първите няколко седмици. Ако след тях няма определен интерес към Вашия имот, е добре да се замислите за понижаване на цената. По този начин цената на Вашия имот ще се превърне в конкурентно предимство.
  6. Когато се появи клиент за Вашия имот с желание за покупка, е добре да уговорите резервиране на имота с депозит, който в последствие при отказване на купувача не може да бъде възстановен.
  7. Подпишете предварителен договор. В него се посочва стойносттна на невъзстановимия депозит, сроковете и размера на плащането и крайния срок за приключване на покупко-продажбата.
  8. Подгответе необходимите документи за извършване на покупко-продажбата предварително.